Her ses Lægernes ugeprogrammer.

Ugeprogrammerne opdateres løbende, så du kan se, hvilke dage din faste behandler er i klinikken.

Lægerne deltager i lægevagt med dertilhørende nattevagter som medfører sovedage, afholder og deltager selv i kurser, undervisning og konsulentarbejde, hvilket medfører behov for varierende fremmøde dage. Desuden er èn af lægernes dage om ugen afsat til administrative opgaver ude af klinikken, og én dag til undervisnings-/ supervisionsopgaver, akut- og attest- arbejde, hvor akutte tilstande (skader etc.) behandles og uddannelseslæger og personale “bedside-” superviseres. På “supervisionsdagene” er de faste læger lægerne tilstede på klinikken, men tilbyder ikke Sammedagstider.

Der er 2 måder at få en lægetid på:

På selve dagen du ønsker at komme til læge, kan du ringe kl. 08-08.45, så finder vi en tid til dig senere samme dag. Ringer du senere end kl. 8.45 kan vi ikke garantere en sammedags tid.
Kl. 14 åbnes for tidsbestilling til nogle af de “sammedags-tider”, som findes dagen efter (så de burde måske egentlig kaldes “dagen-efter-tider”?). Det gør det lidt nemmere i fht. planlægning for f. eks arbejdstagende.
Linket til tidsbestillingen findes under uge skemaerne

Ved jordemoderens fravær.

Vores praksisjordemoder Kirsten har perioder, hvor hun som følge af vikariater i ind- og udland, ikke er til stede i klinikken. Som følge dette, kan der være ventetid på rutine børne og graviditets-undersøgelser. Under Kirstens fraværsperioder varetager klinikkens læger 5 ugers børneundersøgelse og graviditetsundersøgelse nummer 1 (i graviditetsuge 8-10), som ikke kan vente til Kirsten er tilbage. De øvrige jordemoder undersøgelser udskydes.