Blodprøvetagning, forundersøgelse og “stik og prik” i klinikken.

Du kan få taget blodprøver i lægeklinikken i tidsrummet fra 8.00 – 15.15. Tilbuddet gælder kun for voksne og børn fra 15 år.  Der er sat 5 minutter af til blodprøvetagning.

Skal du til kontrol med kendt, kronisk sygdom og f.eks. have taget f. eks. EKG, el erlave aftaler for hjemmeblodtryksmåling eller lignende, får du taget blodprøver og evt. urinprøve på samme tid.
Det kalder vi en “forundersøgelse” og her er der sat mere tid af end når der blot skal tages en blod prøve.

Rækkefølgen som beskrevet, sikrer at svar på alle de relevante prøver foreligger når du møder til din opfølgningskonsultation ved din behandler. Hvornår og hvordan du skal møde til opfølgning, skal du aftaledu med klinikassistenten ved din forundersøgelse/ blodprøve.

Der kan bestilles tid til blodprøver og forundersøgelser via selvbetjeningen på vores hjemmeside.

Der er fortsat også muligt at få taget blodprøve i laboratoriet i stueetagen, og tid til samme skal fortsat bestilles via dette link til laboratoriets hjemmeside (ikke vores).

“Bestillingsblodprøver” fra andre læger skal tages på laboratoriet i stueetagen.

Blod- og vævs- prøver som ambulatorielæger og/ eller privat praktiserende speciallæger ordinerer, skal bestilles og besvares af dem selv, og man kan kun få denne slags “bestillings-blodprøver” taget i stueetagen i Sundhedshuset.