Pneumokok og influenza vaccination 2021:

Begge vacciner anbefales til risikogrupper.

Vaccinationerne kan gives på samme tid.

Tidsbestilling til vaccination af både børn og voksne skal gøres via selvbetjeningen.

Influenza vaccinationen er gratis for følgende grupper:

Målgrupperne er:

 • Børn 2-6 år.
 • Ældre på 65+ år.
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget er dog isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:
  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Farmaceuter
  • Kiropraktorer
  • Tandlæger
  • Afspændingspædagoger
  • Bandagister
  • Bioanalytikere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Jordemødre
  • Kliniske diætister
  • Optometrister
  • Radiografer
  • Audiologiassistenter
  • Farmakonomer
  • Fodterapeuter
  • Neurofysiologiassistenter
  • Tandklinikassistenter
  • Tandplejere
  • Tandteknikere
  • Beskæftigelsesvejledere
  • Plejere
  • Plejehjemsassistenter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Psykologer
  • Lægesekretærer
  • Sundhedsservicesekretærer
  • Portører
  • Paramedicinere
  • Ambulancebehandlere
  • Ambulanceførere

 Læs mere på Statens Serum Instituts hjemmeside; hér:

Pneumokokvaccination er for følgende målgrupper:

 • Personer på 65 år eller derover
 • Beboere på plejehjem
 • Personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom efter lægelig vurdering

Læs mere på Statens Serum Instituts hjemmeside; hér:

_

Priser for ikke-tilskudsberettigede 2021/ 2022:

Influenza vaccination: 220,-

Pneumokokvaccination (23-valent) Pneumovax : 420,-