Prisliste for ydelser, som det offentlige ikke dækker:

Lægeattester

Motor-/kørekortattest;
Forudsætter attestudfyldelse hjemmefra;
Se og følg dette link. Medbring evt. briller/ høreapparat.
kr. 625,-
Mulighedserklæring; “sygemelding” (efter udfyldelse med arbejdsgiver) kr. 625,-
Lægelig udtalelse (f.eks. rejseafbud, graviditet, sport, au-pair, EU) kr. 625,-/ pr. påbegyndt kvarter
Lægelig udtalelse (til f. eks. sundhedsforsikring, før rejser o. lign). kr. 625,-/ pr. påbegyndt kvarter
Gennemgang og opdatering af vaccinationsstatus kr. 625,-/ pr. påbegyndt kvarter
Fritagelse/fravær under uddannelse/eksamen kr. 325,-
Ansøgning om fritagelse sikkerheds-sele/ styrthjelm kr. 625,-
Dykkerattest, alm. kr. 625,-
Dykkerattest, udvidet kr. 1000,-
Off-shore attest kr. 1400,-
Lægeattest til USA studierejse; dertil kommer vaccinations honorar, vaccinationer, evt. blodprøver og tests ved andre samarbejdsparter. kr. 2600,-
Lægelig udtalelse til politi o. lign. Dagstid: kr. 625,-/ pr. påbegyndt kvarter
Lægelig udtalelse til politi o. lign. Vagtid: kr. 900,-/ pr. påbegyndt kvarter
Øvrige attester honoreres efter tidstakst pr. påbegyndt kvarter kr. 625,-/ pr. påbegyndt kvarter
Ansøgning om handicap P- skilt kr. 625,-
Manglende returnering af udlånte blodtryksapparat, krykker og lignende inden 14 dage. Kostpris for det udlånte + kr. 300,- gebyr
Influenzavaccination for ikke-tilskudsberettigede Ikke relevant
Pneumokokvaccination (23-valent: “Pneumovax”) for ikke-tilskudsberettigede Ikke relevant

 
Diverse

Udskrift af journal o. lign kr. 0,-
Overføres ved fremmøde til ny, uanbrudt usb-pen, som skal medbringes til konsultation eller kan købes i klinikken.
Rejsevejledning og rejsevaccination UDGÅR – Vi henviser til rejsemedicinske klinikker
Udeblivelse fra aftalt konsultation pr. påbegyndt kvarter. kr. 350,-
Binyrebark injektion 1 ml kr. 160,-
Konsultation ifm. vaccination
(udelukkende selve stikket, vaccine medbringes selv)
kr. 300,-


Selvbetalere/ Gruppe II Takster

Konsultation ved læge eller hjælpepersonale* kr. 625,-
Telefon-/videokonsultation ved læge/hjælpepersonale kr. 625,-
E-mail konsultation kr. 300,-
Online bestilling af medicin kr. 300,-
Henvendelse i klinikken mhp. bestilling af medicin kr. 300,-
Henvendelse i klinikken mhp. henvisning til fysioterapeut/speciallæge. Kræver konsultation
Henvendelse i klinikken mhp. svar på prøve, kræver konsultation
Indlevering af prøvemateriale til undersøgelse* kr. 300,-
Instruktion i undersøgelse eller afhentning af udstyr til hjemmemåling* kr. 625,-
Henvendelse og givet svar pr. brev. Tilbydes ikke. Kræver konsultation
Årskontrol af kronisk sygdom/ forebyggelseskonsutation* kr. 625,-
Samtale terapi kr. 1250,-
Opsøgende hjemmebesøg kr. 3000,-
*Plus evt. tillægsydelser – spørg for pris.


Politiattester – udelukkende efter anmodning af Politiet.

Dagstid (kl. 8-16) Efter medgået tid;
kr. 625,-/ påbegyndt kvarter
Lægevagt (kl. 16-08 + lør- og søgne- helligdage) Efter medgået tid;
kr. 950,-/ påbegyndt kvarter

Priser reguleres én gang årligt, senest pr. 1. april 2024
Afregning kan ske via Mobilepay