Til dig med diabetes.

Motion og vægttab samt evt. rygeophør er – uanset hvor længe man har haft diabetes – de vigtigste grundpiller i behandlingen af diabetes. Diabetes er en sygdom som ikke forsvinder, men med den rette indsats kan den holdes nede og følgetilstande forebygges. Mange kan reducere sin medicinske behandling efter livsstilsændringer .

Via faste besøg i lægeklinikken, vil vi hjælpe dig med at kontrollere og regulere din diabetes for derved at nedsætte risikoen for at få nogle de følgetilstande, som sygdommen kan føre med sig. Men det er meget vigtigt at erkende, at du selv ér og bliver dén, der har størst indflydelse på din sygdoms udvikling.
_____________________________________________________________

Diabeteskontroller ved Familielægerne:

I henhold til gældende nationale retningslinier gældende anbefaler vi at du kommer til faste, rutinekontrol  1-2 gange om året ved klinikkens sygeplejerske og hyppigere i perioder, hvor det er nødvendigt med medicinomlægning eller dosisjustering.

En gang om året; senest 14 dage før diabeteskontrollen, skal du bestille tid til en “Forundersøgelse” ved klinik assistenten og dér have taget blodprøver og EKG, lave urinprøve og have arrangeret hjemmeblodtryksmåling. Det hjælper vores klinikassistenter med, således alle svarene på prøverne ligger klar til “Årskontrol af Diabetes”. Hér laver sygeplejersken medicingennemgang, tjekker op på om årets diabetesmål er nået, og udfærdiger sammen med dig en fokuseret liste over ting, der evt. skal tages op med din faste læge i klinikken. Din behandler og du laver  i fællesskab en opdateret diabetes behandlingsplan, som spejles i de nyeste retningslinier fra Diabetes specialisterne.
Ved ekstra kontroller ved praksissygeplejersken, hvor I efter 2-3 måneders uhonorerede forsøg på at få diabetestallene “helt i mål”, vil hun henvise til en lægekonsultation ved din faste læge i klinikken.

Tidsbestilling til Forundersøgelse (EKG, Blodtryk, urinprøve) og Konsultation ved praksissygeplejerske og evt. (udelukkende) ekstra blodprøve sker via selvbetjeningen via denne hjemmeside eller ved et telefonopkald til sekretærerne.

_____________________________________________________________

Supplerende og anbefalet information om diabetes:
www.patienthåndbogen.dk , et dansk, medicinsk opslagsværk skrevet til og for patienter af specialister indenfor alle medicinske specialer.
www.diabetes.dk ; diabetesforeningens hjemmeside.
www.forloebsplaner.sundhedsmappe.dk Din personlige forløbsplan for din diabetes. Her kan du følge dine egne diabetes tal over tid.

_____________________________________________________________

Med venlige hilsner Læger og personale ved Familielægerne