Lægerne
Morten Storgaard Rask, Rasmus Peter Christoffersen og Mette Liv Fjord Thomsen er alle speciallæger med specialistuddannelse i faget “Almen medicin” og har erfaring med ansættelser på forskellige sygehus afdelinger og lægepraksis i både Danmark, Norge og Grønland. Vi holder os selv fagligt skarpe ved deltagelse i faste efteruddannelsesgrupper, ved kursusaktivitet, ved varetagelse af div. poster i fagpolitiske udvalg, som undervisere i forskellige sammenhænge, ved virke som SMUK-fest læger og ved organisatorisk internationalt lægearbejde i det omfang som tiden og klinikdriften tillader det. Vore patienter vælger oftest at have èn fast læge i klinikken. Ved nytilkomne helbredsproblemer eller -bekymringer er det optimalt både for patient og læge at det er den samme læge, man holder sig til. Der ligger vigtig viden og information i at opbygge en læge-patient relation over lang tid, hvilket talrige studier understøtter – både i forhold til korrekt diagnostisering, men også overdiagnostisering og – behandling.

Tanker om tid og kompetencer i klinikken
“Hvis bare vi havde noget mere tid….” I Matadors ikoniske “Doktor Hansens” tid havde hver praktiserende læge betydeligt færre patienter (p.t. har hver læge i Danmark tilknyttet mindst 1.600 patienter); patienter gik sjældnere til lægen, og der var generelt færre opgaver, som man idag forventer at de praktiserende læger skal løfte. Endelig var der færre/ ingen programmer for kontroller af kronisk sygdom og færre forebyggelsesindsater for børn og gravide.
Dissa fakta må vi – både som patient og som modérne “Doktor Hansen” – forholde os til. Vi ville gerne – men kan simpelthen ikke nå det hele mere….

Ved Familielægerne går vi denne “tidernes skiften” i møde ved at trække på andre dygtige menneskers kompetencer og ved at uddelegere nogle af “Doktor Hansens” lægeopgaver. Alle vore ansatte er sundhedsvidenskabeligt uddannede og fungerer under vores lægefaglige ansvar og vores daglige supervision. Vore ansatte varetager forebyggelseskonsultationer og kontroller af de ukomplicerede “rutine-” opgaver, således der frigives tid til at vi som læger kan gøre, dét vi er bedst til; nemlig at udrede, diagnostisere og starte behandlinger. Ved at bruge vores ansattes kompetencer, skabes også tid til at vi kan nå andre vigtige kerneopgaver: at køre på opsøgende hjemmebesøg ved skrøbelige ældre, plejehjemspatienter og ved uafvendeligt døende og til at deltage i samarbejdsmøder omkring nogle af vore skrøbeligste patienter med kommune og sygehuse. Afledt af Corona pandemien med behov for lægevisitation af fremmødende i klinikken, indførte vi d. 18. maj 2020 sammedagstider, således vi tilbyder lægevurdering samme dag, man som patient måtte have behov for det. Du kan læse mere om baggrunden for “sammedagstiderne”  på disse sider.

Ansatte
I klinikken fungerer vores sekretærer som klinik-blæksprutter med ansvar for patient modtagelse og for den daglige drift og kommunikation ind og ud af klinikken. Klinikassistenter står for alle klinikkens forundersøgelser således alt ligger klart til behandleren, når man som patient kommer til sine konsultationer ved enten lægerne, sygeplejersken eller jordmoderen.
Praksissygeplejersker varetager kontroller af kendt kronisk sygdom, f. eks. KOL, diabetes, blodtryksforhøjelse, stofskifte, sårbehandling, livmodercelleskrab og lignende opgaver.
Praksisjordmoderen kommer i klinikken 3 dage om ugen og varetager en stor del af klinikkens forebyggende undersøgelser. Således varetager hun i samarbejde med lægerne graviditetsundersøgelser og børneundersøgelser, præventionskontroller o. lign. I perioder vikarierer hun på fødeafdelinger i ind og udland og holder således sine jordemoder kompetencer helt skarpe. I disse perioder vil lægerne varetage dele af hendes sædvanlige program, f. eks graviditets undersøgelser samt 5 uger børne undersøgelser. Rutineundersøgelser som kan vente, udskydes til jordemoderen er “hjemme” i klinikken igen.

Alle i klinikken arbejder under devicen at “vi løfter i flok, hvor opgaven er”.
Som patient ved os vil man kunne opleve at den tid, man har bestilt hjemmefra bliver omvisiteret til en anden behandler – alt efter sympsombeskrivelsen i tidsbestillingsfeltet. Dette selvfølgelig for at udnytte klinikkens kompetencer og fagkundskaber bedst muligt.

Praksis
Praksis har til huse på 3. sal i i Skanderborg Sundheds; det nu nedlagte “Skanderborg Sygehus” med elevator til døren og med handicap-venlige adgangsforhold. På samme matrikel findes flere andre sundhedsaktører f. eks. andre speciallæger, fysioterapeuter, en tandlæge, en røntgenafdeling, et blodprøve-laboratorie og diverse ambulatorier som udgående funktion fra Regions Sygehuset Horsens. Som udtryk for Regionerne forventer at almen praksis skal kunne løse et stigende antal opgaver, har klinikken gennem flere år haft brug for ansættelse af ekstra lægekapaciteter.

Laboratorie og stikketid.
Vi tilbyder tider til forundersøgelser, blodprøvetagning og korte konsultationer til “stik og prik”, hvilket vores personale tager sig af. Det gælder f. eks. udvalgte børnevaccinationer, hvor der ikke skal foretages lægeundersøgelse, måling af blodprocent, INR, B12 vitamin og lign. indsprøjtninger, sutur fjernelse med meget mere.

Fra børnefamilier til ældre borgere.
Med baggrund i ansættelser på børneafdelinger og hverdagens udfordringer på hjemmebanen med børn derhjemme, har alle lægerne i klinikken både stor klinisk og personlig erfaring i familiers trivsel og i børns sundhed og velvære. Vi er rigtig gode til børnefamilier og vi synes de er dejlige!
I den anden ende af livet er der andre ting der udfordrer: Kroppen er måske begyndt at vise tegn på slid, og de biologiske processer gennemgår forandringer som følge af alder og ændret fysisk aktivitetsniveau. Via dialog med den ældre og den evt. tilknyttede hjemmepleje, forsøger vi at hjælpe vore ældre patienter med at skabe optimale sundhedsmæssige forhold. Rutinemæssige opsøgende hjemmebesøg og opfølgende hjemmebesøg til sårbare patienter efter indlæggelser, er blot en del af dén pallet af værktøjer, vi bruger for at kunne hjælpe optimalt og nedsætte risiko og behov  for sygehus (gen-)indlæggelse.

For dig med en kronisk sygdom.
Lider du af en eller flere kroniske sygdomme: f. eks. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), tidligere blodprop, forhøjet blodtryk eller diabetes, stofskifte- eller psykisk- sygdom, vil du som patient ved Familielægerne blive tilbudt regelmæssige kontroller efter individuel aftale og med en plan for behandlingsmål fra gang til gang. Behandlingsmål og – veje sker efter opdaterede behandlingsvejledninger forfattet af  specialister på de pågældende områder indenfor Dansk selskab for Almen medicin. For diabetes og KOL gælder at man kan vælge at få indblik i sine egne tal og målinger samt sin individuelle behandlingsplan bag login med digital signatur via forløbsplan.dk

Hjemmeside og selvbetjeningsportal.
Via vores selvbetjeningsportal kan du bestille tid til undersøgelse og vaccination, bestille din faste medicin samt skrive en korrespondance til lægerne. Vores sekretærer hjælper gerne pr. telefon, men vi opfordrer til at man selv så vidt muligt skal finde tider osv. via vores selvbetjening for at aflaste vore sekretærer, som så i stedet kan bruge tid på at servicere de syge fremmødte i klinikken.

Lægefaglighed og uddannelse.
Familielægerne opfatter vores egen og vores personales videreuddannelse som helt central for at kunne varetage relevant og tidssvarende udredninger og behandlinger. Vi har internt aftalt dagsbøder, hvis ikke vi får afholdt vores aftalte antal kursusdage pr. år, for således at holde hinanden op på at komme afsted til efteruddannelse trods rigeligt med opgaver “hjemme” i klinikken. Uddannelse af vore patienter er også en vigtig del af vores konsultationer. Vi opfatter vore patienters egenomsorg og viden som nogle af de allervigtigste ressourcer i forhold til at tackle nytilkommen og kronisk sygdom. Du vil derfor opleve, at vi bruger tid på at undervise dig i normal og unormal fysiologi og anatomi og beder dig lave hjemmearbejde og gøre hjemmestudier af skriftligt materiale, som du får med hjem fra konsultationen eller som vi sender dig links til. Vi opfatter regelmæssig bevægelse og motion som en central del af at modvirke og kompensere for gener fra bevægeapparatet, så du vil kunne forvente at vi foreslår fysisk træning på lige fod som medicin i mange tilfælde. 

Som patient ved Familielægerne vil du også komme til at møde uddannelseslæger, så alle i klinikken – inklusive vore patienter – på denne måde kan hjælpe til at uddanne morgendagens læger.

Navnet “Familielægerne”.
…synes vi er en god samlebetegnelse for, hvad vi som specialister i almen medicin har uddannet os til. Den engelske betegnelse “Family Doctors” har gennem mange år været brugt om praktiserende læger på den globale scene, og navnet er også baseret på vores egne ambitioner om at være de læger, der kender og følger deres patienter og familier fra vugge til grav.