Morten Storgaard Rask

Morten Storgaard Rask

Speciallæge, almen medicin 2010 fra Aarhus Universitet. Klinikejer.


Medlem af Lægeforeningen, Dansk selskab for Muskoloskeletal medicin, Praktiserende Lægers organisation, Dansk Selskab for Almen medicin,
Diplomlæge og
Underviser på kurser i Manuel Medicin under Dansk selskab for Muskoloskeletal medicin.

 Rasmus Peter Christoffersen

Rasmus Peter Christoffersen

Speciallæge, almen medicin 2010 fra Aarhus Universitet. Klinikejer


Medlem af Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen medicin, Dansk selskab for Muskoloskeletal medicin, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.
Klyngekoordinator for Praksisklyngen Skanderborg,  Praksiskonsulent Røntgen og Scanning, Horsens Sygehus, Kommunal praksis konsulent for Sundhedsfremme samt Børn og Unge.

Subformand for Skovskadestuen i Smukfest

 Mette Liv Fjord Thomsen

Mette Liv Fjord Thomsen

Speciallæge, almen medicin 2015 fra Aarhus Universitet. KlinikejerMedlem af Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen medicin

 Anne Thorsen

Anne Thorsen

Speciallæge, almen medicin fra Aarhus Universitet

Ansat august 2019.
Medlem af Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin

Tine Maaløe

Speciallæge, almen medicin

Ansat december 2023.
Medlem af Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen medicin

Louise Bentzen

Uddannelseslæge

Ansat 1. februar 2024 – 31. juli 2024

 Hanne Ager Helle

Hanne
Ager
Helle

Praksissygeplejerske, behandlersygeplejerske.
Ansat ved Familielægerne i oktober, 2018.
 
Medlem af Dansk Sygeplejeråd.

Vibe Rosenmeyer

Vibe
Rosenmeyer

Praksissygeplejerske,
Ansat ved Familielægerne i december, 2021.

Medlem af Dansk Sygeplejeråd.

Helle Bøgeholdt
Kæmpegaard

Lægesekretær
Sygeplejerske
Ansat ved Familielægerne i august, 2023
Arbejder i sekretariatet, hvor hun varetager klinikkens administrative opgaver.

Kirsten Hedegaard Nielsen

Kirsten Hedegaard Nielsen

Praksisjordemoder, uddannet 2002.
Ansat ved Familielægerne i september 2018. Medlem af Jordemoderforeningen.
Tager vagter på fødegangen på Aarhus Universitetshospital.

Lene Schmidt

Lene
Schmidt

Lægesekretær
Ansat ved Familielægerne i september, 2020. Arbejder i sekretariatet, hvor hun varetager klinikkens administrative opgaver.

Maja Høj

Praksismanager
Lægesekretær
Ansat ved Familielægerne i august, 2023
Varetager klinikkens daglige drift og planlægning samt dele af ledelsesopgaverne.

Kathrine Lykke Andersen

Signe

Klinikassistent. Lægestuderende ved Aarhus Universitet.
Hjælper med kliniske opgaver som forundersøgelser, blodprøver, vaccinationer samt  andet forefaldende klinisk arbejde.

Amanda

Klinikassistent. Lægestuderende ved Aarhus Universitet.
Hjælper med kliniske opgaver som forundersøgelser, blodprøver, vaccinationer samt  andet forefaldende klinisk arbejde.

Mathilde Victoria Fuchs Rasmussen

Maddi

Klinikassistent. Lægestuderende ved Aarhus Universitet.
Hjælper med kliniske opgaver som forundersøgelser, blodprøver, vaccinationer samt  andet forefaldende klinisk arbejde.

Emma Lynning

Mila

Klinikassistent. Lægestuderende ved Aarhus Universitet.
Hjælper med kliniske opgaver som forundersøgelser, blodprøver, vaccinationer samt  andet forefaldende klinisk arbejde.

Signe Hedebo Hansen

Urjosee

Klinikassistent. Lægestuderende ved Aarhus Universitet.
Hjælper med kliniske opgaver som forundersøgelser, blodprøver, vaccinationer samt  andet forefaldende klinisk arbejde.

Trine Tylvad

Nicoline

Klinikassistent. Lægestuderende ved Aarhus Universitet.
Hjælper med kliniske opgaver som forundersøgelser, blodprøver, vaccinationer samt  andet forefaldende klinisk arbejde.