“Samme dags tid” = Læge vurdering i dag!

Med et ønske om at øge tilgængeligheden til klinikken og at have nul dages ventetid til lægevurdering, har klinikken indført “Sammedags-tid”. Det betyder kort fortalt at man som patient som udgangspunkt kan forvente få vurderet sit helbredsproblem, samme dag man kontakter klinikken – uanset om det handler om en akut, ny eller en “gammel” problemstilling.

Når du ønsker lægetid kan det foregå på en af følgende måder: 

1) Elektronisk tidsbestilling på klinikkens hjemmeside fra kl 14.00 den foregående hverdag. 

2) Telefonisk kontakt til klinikken kl. 08.00 samme dag man ønsker sin lægekonsultation. Personalet vil da finde en tid til konsultation i tidsrummet 8.45-15.
Ringer man efter kl. 08.30, kan vi ikke love at finde en sammedagstid, men akutte problemstillinger ser vi selvfølgelig samme dag. 

Der kan enten vælges fremmødekonsultation eller video-konsultation; HUSK i begge tilfælde præcist at beskrive, hvilken problemstilling du vil tale med lægen om.
Ved symptomer med feber, hoste, opkast, diarré opfordrer vi til at man som patient og pårørende bærer mundbind og er meget omhyggelig med håndhygiejne i klinikken for at mindske risikoen for smitte. Husk da også på muligheden for videokonsultation, som ofte kan bruges med henblik på vurdering af øvre luftvejsinfektioner – også til børn. Er du i tvivl så ring kl. 08.

Ved ønske om konsultation hos en specifik læge, bedes man orientere sig på fanebladet: “Bestil tid” i forhold til hvilke dage de enkelte læger er til stede. Se hér.

Brugen af video-konsulation sker udelukkende ved brug af ”Min læge app”, som skal være downloaded på din smartphone og forudsætter at du er tilknyttet klinikken som patient. Hvis ikke du er dét, skal du kontakte klinikken telefonisk mhp videokonsultationsaftale.
Login skal ske aktivt på din app 5 minutter før aftalt tid.  Se dette link til introduktion og download.

Alternativet til samme dags tiderne er – som i gamle dage – op til flere ugers ventetid på lægekonsultation.
Lægerne er fortsat tilgængelige pr. telefon til ganske korte beskeder, men hovedvægten vil efter regionernes ønske, ligge på fremmøde- og videokonsultationer. 

I ferieperioder, hvor vi hjælper med at passe på andre klinikkers patienter, pauseres samme dags systemet, idet vi i disse perioder udelukkende vurderer nyopståede sygdomme og hastende helbredsmæssige problemstillinger.
Da skal alle med ønske om at blive set, ringe til klinikken, startende kl. 08 på hverdage.

“Sammedags – tid” som koncept.

“Sammedags tid” har i talrige undersøgelser vist meget stor brugertilfredshed. Selvfølgelig med fordele og ulemper. Altovervejende opleves det som et kvalitetsløft, at man som patient kan få en lægelig vurdering, når man efterspørger det, og at man som klinik kan give en tid til sine patienter samme dag. “Sammedagstider” kræver at alle er “med på præmissen” og har forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Hvis vi f.eks. tillod at man kunne bestille tid ude i fremtiden, ville hele systemet undermineres, fordi disse tider så ville komme til at optage hele dagsprogrammet, og at vi derved meget hurtigt ville komme til at mangle sammedagstider. Det vides også fra undersøgelserne. 

Kan jeg selv planlægge mine rutine konsultationer?

Ja. Du kan selv bestille tider til alle rutineundersøgelser via vores selvbetjening på hjemmesiden – også frem i tiden. Rutine undersøgelser varetages som udgangspunkt af sygeplejerskerne, som modtager daglig supervision af lægerne.
Vores sekretærer godkender alle  bestilte tider og kontakter dig, hvis der skal laves ændringer i tiderne, eller foreslår alternativer eller evt. forundersøgelser, så vi sikrer den relevante og mest tidseffektive betjening, så du ikke går forgæves og så der ved fremmøde ved behandlerne foreligger de relevante forundersøgelser.

VIGTIGT: Husk at skrive hvorfor…

Når man bestiller sine tider elektronisk, skal man (derfor) hver gang, ganske kort, beskrive baggrunden for besøget, f. eks: “Forundersøgelse før årskontrol af blodtryk”, “Svar på undersøgelser vedr. træthed”, “Udredning af hyppig vandladning”, ”Opfølgning på ondt i maven” osv. Dette er af betydning for, hvordan og hvilke undersøgelser der udføres og kan medføre at sekretærerne allerede før 1. ste konsultation ved lægen, vil indkalde dig til en forundersøgelse, hvor der er laves relevante forundersøgelser, så udredningen går nemmere og hurtigere – til alles bedste. Er du i tvivl om hvad du skal skrive, så bed om hjælp ved at kontakte vores sekretærer. Vær opmærksom på at der kun kan bestilles én tid pr. dag. 

Undersøgelses typer:

“Præventionsvejledning”, “Graviditets kontrol”, “Børneundersøgelser og – vaccinationer”, “Screening for livmoderhalskræft”, “Influenza- 0g Pneumokokvaccination”
– er allesammen fremmøde konsultationer og kan bestilles online, hjemmefra. Opgaverne varetages af vores klinik assistenter, sygeplejersker og jordemoder. 

Ved at udnytte vores dygtige personales kompetencer skabes tid til at lægerne i klinikken kan tage sig af det de er bedst til, nemlig udredning og behandling af ny eller mistænkt sygdom, hvor kontroller af stabil kronisk sygdom typisk løftes af vores ansatte med lægerne som daglige supervisorer.

Vores praksisjordmoder varetager børne- og graviditets- undersøgelser, præventionsopstart og vejledning samt screeningsundersøgelser for livmoderhalskræft.

Vores praksissygeplejerske står for langt størstedelen af klinikkens kontroller af kronisk sygdom. Hun er desuden klinikkens diabetes, KOL, sår-, vaccinations- og KRAM- ekspert og hjælper ligesom klinikassistenterne lægerne i forbindelse med udredninger af nyopstået sygdom.

“Blodprøver og Forundersøgelse”
Bestilles som led i kontrol af kronisk sygdom, f. eks. Forhøjet blodtryk, hjerte- eller lunge- sygdom, diabetes, knogleskørhed, stofskiftelidelse og lign. Tiden opfølges af en fremmøde-konsultation ved sygeplejersken.

“Årskontrol af…” – kan IKKE bestilles hjemmefra.
Du skal i stedet bestille en “Forundersøgelses konsultation”, hvor du beskriver, f. eks. “Forundersøgelse til Blodtryks årskontrol”. Når du møder og får taget blodprøver osv. aftaler du med klinikassistenten en konkret opfølgningstid til selve “Årskontrollen”.

Denne “sagsgang” sikrer, at de rigtige undersøgelser er lavet og at svarene foreligger, når du taler med din faste behandler

 

“Video konsultation”
Dvs. en “Jeg bliver hjemme – konsultation”.
Se venligt under fanebladet “Videokonsultation” for yderligere vejledning. Der kan af GDPR årsager udelukkende anvendes videokonsultation via app´en “Min læge“.
Vær opmærksom på at der ved disse typer konsultations tider kan være ventetid på grund af akutte opgaver i praksis, og at tidspunktet derfor vil være omtrent – fortvivl ej – vi glemmer dig ikke! Har du en aftale, skal vi nok kontakte dig!

“Jeg skal bare have taget en blodprøve…”

Tiden til “Blodprøve og forundersøgelse” bestilles via vores hjemmeside og tages i lægeklinikken. Det forudsætter, at du er sikker på, at en af behandlerne har bestilt de relevante blodprøver. Man kan altså ikke bestille en tid til at få taget blodprøve uden først at have lavet en aftale om det med en læge, sygeplejerske eller jordmoder. Har du et forløb i klinikken eller har du en kronisk sygdom eller lidelse som du har en stående aftale om rutinemæssige kontroller af, er det fint; så kan klinikassistenten udvælge de relevante blodprøver.
Hvis du er i tvivl, så ring til sekretærerne før du bestiller tiden. Der er sat 5 minutter af til at få taget en blodprøve, og der kan ikke behandles andre ting samme dag.

Hvorfor er det nogle gange nødvendigt med flere tider?

For at vi kan rådgive og udrede vore patienter bedst muligt, skal vi have adgang til opdaterede undersøgelser, som det ofte tager noget tid at få svar på.

Derfor forudsætter rigtig mange konsultationer at der er lavet en “Blodprøve og Forundersøgelses konsultation” som kan indeholde f. eks. blodprøvetagning, EKG, Blodtryks måling, instruktion i udførelse af målinger man skal foretage derhjemme eller udlevering af  symptom-spørgeskemaer. Svarene på målinger der er foretaget derhjemme, skal du indsendes elektronisk senest en uge før den aftalte “Opfølgningskonsultation”, så svarene på alle prøver ligger klar og er udregnet næste gang du taler med din behandler. Hvis ikke der foreligger svar på alle for undersøgelser; hvis ikke hjemmemålingerne er udført korrekt eller ikke er afleveret, er forudsætningerne for at vi kan vejlede relevant ikke til stede, og så giver opfølgningstiden ikke mening for hverken patient eller behandler.
Derfor er vores personale er instrueret i – i så fald – i at finde en ny tid til dig, så vi er sikre på at svarene på undersøgelserne foreligger, når vi mødes.