Aftale mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension 

Lægeforeningen og Forsikring & Pension har indgået aftale om attester og helbredsoplysninger m.v., som træder i kraft den 1. april 2016.

Aftalen betyder, at der for en række af FP-attesterne ikke længere vil være et fast honorar. Vi har derfor derfor fastsat klinikkens honorar og vilkår for udfyldelse af den pågældende attest, f.eks. betalingsfrister m.v. som anført nedenfor. 

I aftalen fremgår det, at FP-attesterne fremover vil være opdelt i to kategorier:

 1. “Egenlægeattester”:
  Det drejer sig om følgende attester:
  FP 100, FP 140, FP 402, FP 710, FP 910, Der afregnes fortsat med fast honorar for disse attester.

   
 2. “Andre Attester”:
  Det drejer sig om følgende attester:
  FP 220, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510, FP610, HIV-antistoftest.

Klinikkens honorering beregnes for “andre attester” udfra medgået tid til opgaven med en timetakst på 2.400,- kroner pr. time. Der beregnes pr. påbegyndte 15 minutters moduler og priser er ex. moms.
Dertil kommer udgifter til ekspeditionsgebyr og forsendelse, som afhænger af opgavestørrelsen.
Regninger tilsendes forsikringsselskaberne umiddelbart efter opgavens afslutning.
Betalingsfristen er 14 dage fra afsendelses datoen.

Opgaver udført på efterspørgsel fra kommune og/ eller advokater på patientens vegne

For honorering efter skriftlige attest anmodninger fra kommuner, afregnes efter indgåede aftaler mellem PLO og KL/ RLTN.

For ikke-obligatoriske, lægefagligelige opgaver og udtalelser, som PLO ikke har indgået konkret økonomisk aftale omkring, afregnes efter nedenstående tidstakster og regler.

VEJLEDNING: Kommune eller advokat fremsender praksis skriftlig anmodning om lægelig udtalelse sammen med patient samtykke.
Regning sendes for medgået tid – også ved evt. udeblivelser – på denne type af opgaver.
Klinikkens honorering beregnes for medgået tid til opgaven med en timetakst på 2.400,- kroner pr. time i det der beregnes pr. påbegyndte 15 minutters moduler. Dertil kommer udgifter til ekspeditionsgebyr og forsendelse, som afhænger af opgavestørrelsen. Priser er ex. moms. Betalingsfristen er 14 dage fra fakturaafsendelses datoen.