Fakta om HPV – vaccinen
 
Når danske børn bliver 12 år tilbydes de som led i børnevaccinationsprogrammet “HPV Vaccinationer”. Efter en ensidig og unyanceret fjensynsudsendelse, hvor der blev rejst mistanke om bivirkninger, faldt tilslutningen til vaccinationsprogrammet drastisk til bekymrende få procent af de unge piger.Der hersker ingen videnskabelig tvivl om at infektion med bestemte undertyper af HPV (Humant Papiloma Virus) kan give kræft. Og der hersker heller ingen tvivl om at vaccination mod virusset forebygger at man bliver ramt af HPV-infektioner og dermed  forebygger kræft. Mistanken om vaccinens bivirkninger er fuldstændig manet i jorden, og tilslutningen til HPV-vaccinen er nu heldigvis igen stigende på landsplan. Det er vi som sundheds ambassadører rigtig glade for, for dèt redder menneske-liv!
Ved Familielægerne opfordrer vi til at få jeres børn vaccineret i lighed med en lang række sundhedsaktører bl.a. Sundhedsstyrelsen, Dansk Gynækologisk og Obstetrisk Selskab,  Kræftforeningen og Dansk Selskab for almen Medicin.

Man vèd, at praksis der har et aktivt fokus i forhold til HPV-vaccination gør en forskel i forhold til tilslutningen. Derfor vil vi i den kommende tid uopfordret henvende os til forældre med børn, som er i målgruppen og som enten ikke har taget imod tilbuddet, har glemt det, eller som tidligere har valgt at takke nej til det af frygt for evt. bivirkninger. Man er også meget velkommen til at ringe eller skrive til vores sekretærer ved evt. spørgsmål eller simpelthen for at komme i gang med vaccinen.
Hvis du vil læse mere om HPV vaccinen henviser vi til dette link: Stop HPV.Med venlige hilsner Læger og personale ved Familielægerne